ستاد گردشگری به مناسبت هفته تهران یازدهمین نشریه روایت تهران با موضوع «قصه ونک تا اختیاریه» را منتشر کرده است که برای علاقمندان در سایت visit.tehran.ir قابل مشاهده است.