اجرای قانون جدید چک باعث شده چک های وصولی از هر دو بعد با افزایش روبه‌رو شوند، بیش از 40 درصد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور از طریق چک انجام می‌شود.