سازمان مدیریت پسماند با همدلی و تعامل شهروندان علاقه مند، فعالین حوزه پسماند و محیط زیست، سمن ها و با حضور هنرمندان و شخصيت های مهم و تأثيرگذار، پویش «خانه تکانی، همدلی با شهر» را در روز دوشنبه اجرا ...