مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت : بوی نامطبوعی که در مسیر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) استشمام می شود، مربوط به 18 کانون آلودگی است.