رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: موسسات خیریه و بنیادهای خیریه می‌توانند از ظرفیت فتوای رهبر انقلاب اسلامی و نگاه ایشان به ساختار وقف به نحو احسن استفاده کنند.