۳۹ برنامه محوری با چند هزار اجرا در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است،  از مهم‌ترین این برنامه‌ها برگزاری چهاردهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران (ویژه جانبازان فتح خرمشهر) به‌صورت وبیناری در سراسر کشور ...