چنانچه دروغ‌هایی که کودکان در سنین پایین می‌گویند، پس از ۶ سالگی هم ادامه پیدا کند، می‌تواند به عادت تبدیل شود، عادت دروغگویی در کودکان بیشتر به دلایل عاطفی است.