توسعه انرژی‌های نو راهی موثر برای بهبود کیفیت هوا است که بطور قطع با تخصیص عوارض آلایندگی صنایع کشور می‌توان به این هدف رسید.