غذا‌ها می‌توانند با دارو‌ها تداخل ایجاد کنند و بر میزان جذب تأثیر بگذارند، حتی در برخی موارد، می‌توانند تأثیر دارو‌ها را تغییر دهند و مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنند.