یک پزشک اورژانس ۱۶ علامت اخطار کرونای دلتا را تشریح کرد.