راه اندازی فراخوان بخش مردمیِ رادیو اربعین با عنوان پویش «هر خانه یک حسینیه» با همراهی کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین کشور در دستور کار قرار گرفت .