معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری قزوین  گفت: عملیات اجرایی احداث چهار طرح گردشگری در قزوین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درحال انجام است.