سربازان تنها در صورت پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر، برای ادامه تحصیل از خدمت سربازی ترخیص می‌شوند.