«طرح توسعه مرکز داده صندوق بازنشستگی»، «تاسیس مرکز اسناد تاریخی و روایت‌خانه صبا» و «سامانه دریافت و پرداخت الکترونیکی صندوق» سه پروژه‌ای بودند که با حضور وزیر رفاه در محل صندوق بازنشستگی کشوری ...