یک روان شناس گفت: برای تشخیص بیش فعال بودن باید روی توجه بچه‌ها متمرکز شویم و ببینیم چقدر می‌توانند روی موضوعات گوناگون متمرکز شود، ممکن است فرزندان بیش از اندازه انرژی داشته باشد و یا کارهای تکراری ...