تلاش کنید که هدف‌های بزرگ و بلند مدت را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کنید تا با انگیزه بیشتری مسیر طولانی خود را طی کنید.