معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 7 تهران از اجرای عملیات توموگرافی درختان سطح این منطقه با هدف شناسایی پوسیدگی‌ها و عارضه‌های درخت جهت حفظ درختان کهنسال خبر داد.