مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تسهیلات بیمه‌ای و درمانی در نظر گرفته شده را برای کنترل شیوع بیماری کرونا را تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمدید کرد.