مدیر عامل شرکت چاپ و انتشارات، تجهیز چاپخانه شرکت به ماشین آلات لیبل و بسته بندی را گامی بزرگ باری کاهش وابستگی به واردات انواع محصولات در این حوزه عنوان کرد.