این روزها تولید یخچال فریزر در برنامه این شرکت است و براساس برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری خط تولید ماشین لباسشویی و ظرفشویی که پیش از این تعطیل شده بود را هم دوباره راه اندازی خواهیم کرد.