سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت‌:ممنوعیت بازگشایی مدارس حتی با وجود واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان با وجود شرایط نا مساعد بیماری وجود دارد.