همزمان با شب اول محرم (دوشنبه ۱۸ مرداد) مرتفع‌ترین و بزرگترین پرچم کشور در اراضی عباس‌آباد به نشانه آغاز محرم در آیین «سلام بر محرم» سیاهپوش می‌شود.