بنیاد شهید مسابقه سراسری عکاسی سین هشتم را در بخش‌های گوناگون عکس شهدا و خانواده آنها را برگزار می‌کند.