فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران گفت: همزمان با دهه ولایت در سطح شهرستانهای استان تهران تاکنون بالغ بر ۷۵۰ هزار بسته کمک مومنانه تهیه و به تدریج در بین افراد نیازمند با حفظ شأن و کرامت انسانی توزیع ...