یک محقق حوزه رسانه درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان توضیحاتی داد.