رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی ایران گفت:درباره آگاهی زودتر حیوانات از زلزله فرضیه‌های درستی وجود دارد، خزندگان، پرندگان و چهارپایان زودتر از انسان از وقوع زلزله مطلع می‌شوند اما این روند سیستماتیک نیست.