آئین نامگذاری خیابان شهید سردار حسین پورجعفری،یار وفادار سردار دل ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور شهردار منطقه 2 و فرزندان گرانقدر شهید برگزارشد.