مدیران حاضر در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا در پایتخت بر شفاف سازی اخبار این بیماری تاکید کردند.