مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام دوره پیش دبستانی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به سایت پادا انجام می شود.