وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای درباره بازگشایی مدارس، بر ضرورت «غربالگری دانش آموزان و کارکنان مدارس» تأکید کرد.