این شکایت‌ ها بیشتر در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌ شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.