برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، ساعت فعالیت موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از یکشنبه 11 اسفندماه تا اطلاع ثانوی کاهش یافت.