رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور از ابلاغ شیوه‌نامه حمل و نقل مسافران دارای معلولیت و توانخواه به انضمام وظایف تفکیکی مدیران فرودگاه‌ها خبر داد.