مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی تهران گفت: ۱۵ میلیون تومان به خودرو‌های پژو و سمند و ۲۰ میلیون تومان به ون‌ها بابت تعمیرات پرداخت می‌شود.