مدیرعامل برج میلاد با تشریح ویژه برنامه‌های نوروزی برج میلاد در ایام نوروز از برگزاری جشنواره نوروزگار ۱۴۰۱ در ادامه جشنواره‌های نوروزی سال‌های گذشته برج میلاد خبر داد.