سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران برای حضور تولیدکنندگان برتر و توانمند استان‌های جنوبی کشور به منظور عرضه مستقیم «نارنگی» و «پرتقال جنوب» در میادین میوه و تره بار پایتخت فراخوان داد.