کارشناس مسئول تشکل‌ها و موسسات توانبخشی بهزیستی استان تهران از برنامه جدید بهزیستی این استان برای آشنایی تشکل‌های مردم نهاد، موسسات و خیریه‌هایی که در حوزه خدمت‌رسانی به مددجویان تحت پوشش فعالیت ...