رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۲ سارق لوازم و محتویات داخل خودرو و کشف ۱۵ فقره سرقت خبر داد.