رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت سارقی خبر داد که با استفاده از تیرکمان و تخریب شیشه خودروها اقدام به سرقت می‌کرد.