رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت : از اواخر دی ماه سال جاری تا کنون ۲ میلیون قطعه کارت هوشمند ملی صادر و به متقاضیان تحویل شده است.