تعدادی از دانش آموزان منطقه 19 تهران، به مناسبت روز جهانی دوچرخه سواری و در حمایت از حمل و نقل پاک به رکاب زنی در شهرک ترافیک این منطقه می‌پردازند.