دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران در آستانه برگزاری بیست و سومین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت:از هر شش ایرانی یک نفر به درجاتی از درد مزمن مبتلاست.