همزمان با گرامیداشت روز ناشنوایان ، ویژه برنامه هایی از سوی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه پیش بینی و تدارک دیده شده است .