معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: ۶۰ درصد اشتغالزایی این نهاد در مناطق محروم و روستاها اتفاق می‌افتد که حدود یک و نیم میلیون نفر را شامل می‌شود.