نوع تربیت و مدت زمانی که والدین صرف رسیدگی به مشکلات کودکان خود می‌کنند، نسبت به دهه‌های گذشته متفاوت شده است.