متخصص قلب و عروق و رئیس بخش CCU بیمارستان یاس گفت: تغییر و اصلاح راهنماهای بالینی درمان دیابت ضرورت دارد.