فرمانده ناجا گفت:باید پلیس های تخصصی از جمله پلیس راهور، آگاهی و  وظیفه عمومی با سرعت بیشتری گام بردارند.