جانشین پلیس راهور پایتخت از به کارگیری سامانه‌ای خبر داد که همزمان از راننده متخلف و تخلف انجام شده عکس گرفته و ضمن اعمال قانون هر دو مورد را ذخیره‌سازی می‌کند.