رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری ده نفر درباره تبلیغ سایت های شرط بندی در فضای مجازی خبر داد و گفت: این افراد یک شبکه بزرگ تبلیغات سایت های شرط بندی در تهران ایجاد کرده بودند.