رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اميدوارم شرايطي فراهم شود که به‌زودي خانه‌موزه ديگري در قلب طهران با نام استاد دکتر سعيد نفيسي تأسيس شود.